Utbildningar som ger resultat

VT - Visuell Kontroll

VT - Visuell Kontroll

Visuell kontroll är den vanligaste och viktigaste provningsmetoden inom oförstörande provning (OFP). Olika typer av hjälpmedel används som t.ex. lampor, speglar, svetsmått mm. Visuell kontroll används ofta tillsammans med andra OFP-metod. Standarden ISO 5817 är den som anger acceptenskriterier för visuell kontroll.

Utbildningens innehåll

Utbildningen behandlar de defekter och diskontinuiteter som kan uppstå i samband med svetsning och formfel. 

Under utbildningen går vi igenom:

  • Hur inspektionen skall genomföras avseende på ljus och hur man skall titta på provobjektet för att få bästa provresultat
  • Hur man använder de olika mätinstrumenten samt jämför mätvärden mot gällande standard för att se om svetsen är godkänd eller ej

Till vem

Utbildningen vänder sig till:

  • Svetsare
  • Svetsansvariga
  • Konstruktörer 
  • Projektledare
  • Arbetsledare
  • Andra som kommer i kontakt med svetsade produkter

Det är viktigt att kunna bedöma en svets och veta vad som behandlas vid en besiktning, vad som är godkänt enligt gällande standard och vad som är underkänt.

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72