Utbildningar som ger resultat

GL-N
Diplomerad Grundläggare Stål

GL-N
Diplomerad Grundläggare Stål

GL-N-Utbildningen riktar sig till konstruktörer, inköpare, kvalitetsansvariga, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2 inom grundläggning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen GL-N Diplomerad Grundläggare Stål bygger på regler enligt EKS
(Europiska konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1 och EN 1090-2. 

GL-N-utbildningen tar även upp visuell inspektion av svets (enligt ISO 5817), toleranser enligt Pålkommissionens rapporter, svetsarprövningsintyg (enligt ISO 9606-1), svetsprocedurer (enligt ISO 15614-1), svetsdatablad (enligt ISO 15609-1), och metoder för Oförstörande Provning s.k. OFP.  Vi går även igenom tilläggskrav enligt AMA- anläggning, samt krav enligt Trafikverket och Vegvesenet i Norge. 

Efter avklarat godkänt prov kan du titulera dig GL-N, Diplomerad Grundläggare Stål.

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72