Utbildningar som ger resultat

ISO 3834
Uppbyggnad av kvalitetssystem, Svetsning

ISO 3834 Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsning

Lär dig hur företaget kan tjäna mer pengar, och samtidigt förbättra kvaliteten på era svetsade produkter. Genom att införa standarden: ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning i ert företag, kan ni göra bägge!

Utbildningens innehåll

 • Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder – 1 h
 • Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 h
 • Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 h
 • Preliminärt svetsdatablad – Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, – 1 h
 • Förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 h
 • Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 h
 • Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 h

Genomgång av standardens uppbyggnad
Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation.
Behandling av tilläggskrav enligt EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Vi går igenom vilka krav ställs på företag som använder och certifierar sig enligt denna standard, och hur man tar sig runt de värsta kryphålen.

 

Utbildningen riktar sig till:

 • Kvalitetsansvariga
 • Projektledare
 • Produktionschefer
 • Produktionsansvariga
 • Säljare av svetsade komponenter.
 • Inköpare av svetsade komponenter

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72