Utbildningar som ger resultat

ML-N
Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art

ML-N
Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som konstruktör, inköpare, tillverkningsledare, kvalitetsansvarig, montageledare, projektledare eller montör.

Utbildningen bygger på regler enligt EKS (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. 

 

Utbildningens innehåll

  • Allmänna regelverk för stålbyggnation (tex. EKS)
  • Krav enligt EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4
  • Oförstörande provning (OFP) av stålkonstruktioner och visuell kontroll
  • Montage av stålkonstruktioner
  • Svetsdokumentation och svetsbeteckningar
  • Skruvförband och ytbehandling
  • CE-märkning och prestandadeklaration enligt EN 1090-1

Utbildningen sträcker sig över 5 dagar – På kvällstid görs hem- och instuderingsuppgifter.

 

Varför ska man gå ML-N?

  1. Bli mer bekväm i din roll som montör, montageledare och projektledare.
  2. Få bredare kunskap inom de arbetsmoment som finns vid montage (skruvförband, åtdragningsmetoder, montageplan, korrosivitetsklass, ytbehandlingar o.s.v).
  3. Ökar dina kunskaper i relaterade standarder som bland annat EN 1090, EKS och Eurocoder.

Utbildningen ML-N Diplomerad tillverknings- & montageledare stål Normal art, är vår instegsutbildning inom montage. För bredare kunskap och ökad fördjupning inom de krav och vart de kommer ifrån, vad gäller montage, har vi en vidareutbildning som heter ML-K Diplomerad tillverknings- & montageledare stål Komplicerad art.

 

DELTAGARES OMDÖMEN OM KURSEN

Tackar för en väl genomförd utbildning. Björn är en riktigt bra utbildare, pedagog som jag haft nöjet att ha vid flera kurser. Vi ses på en annan utbildning i framtiden.” – Deltagare vecka 35, 2016.

 

Tack Björn. Du har varit en grymt bra lärare i veckan som har gjort att man blev förstående och att de blev väldigt intressant. Från en som inte var så duktig i grundskolan och hade svårt att lära sig.” – Deltagare vecka 35, 2016.

 

Efter varje genomförd utbildning får alla deltagare fylla i en utvärdering. Vi är mycket glada och stolta över feedbacken vi får av våra deltagare. Nedan finner du sammanställda utvärderingar från vår utbildning som hölls under februari 2016. Betygskalan går från 1 (Mindre bra) till 6 (Utmärkt). Staplarna visar medelvärdet av deltagarnas betyg. Hittills har 87,5% som genomgått utbildning klarat första tentamen.

 

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72