Utbildningar som ger resultat

ML-K
Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Komplicerad art

ML-K
Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Komplicerad art

Utbildningen riktar sig till dig som köper in (inköpare), konstruerar, tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner. 

Detta är en mycket aktuell utbildning då EN 1090 ställer stora krav gentemot montering. Utbildningen följer riktlinjerna för TR-stål/K, och efter avslutad utbildning med godkänd tentamen blir du ML-K – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Komplicerad art. 

Utbildningens innehåll

  • Allmänna regelverk för stålbyggnation (tex. EKS)
  • Krav enligt EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4
  • Oförstörande provning (OFP) av stålkonstruktioner
  • Ytbehandling av stålkonstruktioner
  • Montage och toleranser
  • Svets- och skruvförband
  • Svets- och montageplaner

Utbildningen sträcker sig över 5 dagar – På kvällstid görs hem- och instuderingsuppgifter.

DELTAGARES OMDÖMEN OM KURSEN

Tackar för en väl genomförd utbildning. Björn är en riktigt bra utbildare, pedagog som jag haft nöjet att ha vid flera kurser. Vi ses på en annan utbildning i framtiden.” – Deltagare vecka 35, 2016.

Tack Björn. Du har varit en grymt bra lärare i veckan som har gjort att man blev förstående och att de blev väldigt intressant. Från en som inte var så duktig i grundskolan och hade svårt att lära sig.” – Deltagare vecka 35, 2016.

Efter varje genomförd utbildning får alla deltagare fylla i en utvärdering. Vi är mycket glada och stolta över feedbacken vi får av våra deltagare. Nedan finner du sammanställda utvärderingar från vår utbildning som hölls under februari 2016. Betygskalan går från 1 (Mindre bra) till 6 (Utmärkt). Staplarna visar medelvärdet av deltagarnas betyg. Hittills har 87,5% som genomgått utbildning klarat första tentamen.

 

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72