Utbildningar som ger resultat

Kunskapslyftet Svets

Kunskapslyftet Svets

En uppdateringsutbildningen inom svets för svetsansvariga, arbetsledare inom svetsning/svetsbasar, inköpare och kvalitetsansvariga. Även lämplig för gymnasielärare inom svets och VVS, samt yrkeslärare. 

Innehåll

Här kan du som tidigare är utbildad inom IWS (Svetsspecialist), IWT (Svetstekniker), och IWE (Svetsingenjör), förnya dina kunskaper. Höj din medvetenhet kring standarder samt nya metodiker inom svetsning och möjliggör att standarder och normer följs inom industri och byggnation. 

 

Utbildningen innehåller till exempel:

  • Standarden för elsäkerhet och validering av svetsmaskiner
  • Betydelsen av olika skyddsgaser och svetsparametrar
  • Uppdateringar i standarder så som ISO 3834 (kvalitetssäkring vid svetsning), ISO 2553 (svetsbeteckningar) och ISO 9606-1 (svetsarprövningar), och hur förändringarna används rent praktiskt i vardagen.
  • Personlig skyddsutrustning
  • Process- och metodkännedom som till exempel hotwire TIG, puls MIG och vågformade svetsparametrar

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72