Utbildningar som ger resultat

IWI – Internationell Svetsinspektör

IWI – Internationell Svetsinspektör

IWI – Internationell Svetsinspektör (eller International Welding Inspector som det heter på engelska), är utbildningen för dig som vill lära dig inspektera svetsar, samtidigt som du får en djupare förståelse för själva svetsprocessen. 

 

Denna utbildning är godkänd av Svetskommissionen som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

 

Utbildningens innehåll

IWI-utbildningen är uppdelad i 2 olika avsnitt:

Avsnitt 1: Innehåller svetsteknologi (WT – Weld Technology), är 4 veckor lång och består av 4 stycken moduler (delar). Efter varje modul görs ett teoretiskt prov.

 

Avsnitt 2: Innehåller genomgång av svetsinspektion (WI – Weld Inspection), är 2,5 veckor lång.

Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom kan börja direkt på del 2 utan att behöva göra den första delen av utbildningen.

 

Utbildningsnivåer av IWI

Det finns två nivåer av IWI:

IWI-S (Standard), som är den normala, mer grundläggande nivån, och

IWI-C (Comprehensive), som är den högre och mer omfattande nivån

Inträdeskrav IWI-S

Personer med IWS-diplom kvalificerar till IWI-S och kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.

 

Inträdeskrav IWI-C
För att bli antagen till utbildningen för IWI-C krävs minst högskoleingenjörsexamen eller IWT/IWE-diplom.

  • Personer med IWT/IWE-diplom kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.
  • Personer med IWI-S diplom och minst två års yrkeserfarenhet som IWI-S kan läsa till IWI-C

Varför ska man gå IWI?

  1. Öka dina kunskaper om hur en svets får se ut och vilka standarder som anger kraven för visuell kontroll av svets samt övriga oförstörande provningsmetoder (ultraljud, röntgen, magnetpulver, penetrant o.s.v).
  2.  Få djupare kunskaper om de olika svetsprocesserna.

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72