Diplomerad Tillverkningsledare Kamstål TL-Kam

Tillverkningsutbildning för tillverknings- och montageansvariga, som vill säkerställa att kraven för tillverkning av kamstål/armeringsjärn i sin produktion enligt ISO 17660. I tillverkningsutbildning hos Svetsakademin får du utbildning och verktyg för att arbeta med standardens krav. Under två dagar ingår både teoretisk utbildning och praktiska frågor. Vi lägger vikt vid ekonomiska frågor samt hållbarheten för samhället.

Innehåll i utbildningen

Dag 1

 • Förankringar (2 tim)
 • Kolekvivalent, materialcertifikat, material klassificering och materialbeteckningar (2 tim)
 • Svetsning (Metoder, svetsplan, gaser, tillsats, klassificering, värmepåverkad zon, förvärmning) (3 tim)
 • Svetsning av svart material mot rostfritt material (1 tim)
 • Svetsarprövning och svetsansvarigs kompetens (2 tim)

Dag 2

 • Utförande enligt EN 1090 (1 tim)
 • Ritningskrav (svetsbeteckningar, ytbehandling, förbehandling) (2 tim)
 • Kontroll och dokumentation (1 tim)
 • Giltighetsområden enligt ISO 17660-1 (1 tim)
 • Produktionsprovning (svetsprocdurer och produktionsprovning, ofp) (1 tim)
 • Tentamen (2 tim)
 • Total utbildningstid 15 timmar

Följande material ingår i utbildningen:

 • Utbildningspärm
 • Frukost, lunch och fika
 • Inramat utbildningsintyg
 • Diplom efter avslutad tentamen

Vi rekommenderar att ta med följande information till utbildning:
Standarderna EN 17660-1 och EN 17660-2, SIS handbok 530 och handbok 531. Går att beställa av oss till självkostnadspris.

Närvaro
Minimum 75% närvaro krävs för att erhålla kursintyg och diplom.

Pris och ansökan:

Se vår prislista. För ansökan till utbildningen, se här.

Kontaktperson

För ytterligare information kontakta oss på utbildning@svetsakademin.se eller på telefon 0472-550072

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Våren 2022

 

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWT (Internationell svetstekniker) 4 2022-01-10 2022-01-24 Göteborg/Online Ansökan IWT
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2022-01-24 2022-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS

 

Hösten 2021

 

Utbildning Språk Vecka Sista anmälningsdag Start Ort Skicka Ansökan
ISO 3834 34 2021-08-10 2021-08-24 Göteborg/Online Ansökan ISO 3834
Assembly Manager ML-N (normal art) 36 2021-08-28 2021-09-10 Gothenburg/Online Application ML-N
IWS (Internationell Svetsspecialist) 37 2021-08-26 2021-09-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
ML-N (Montageledare normal art) 40 2021-09-26 2021-10-08 Göteborg/Online Ansökan ML-N
IWI (Internationell Svetskontrollant) 42 2021-09-27 2021-10-11 Göteborg/Online Ansökan IWI
ML-K (Montageledare komplicerad art) 45 2021-10-29 2021-11-12 Göteborg/Online Ansökan ML-K