Diplomerad Grundläggare Stål GL-N

Utbildningen riktar sig till konstruktörer, inköpare, kvalitetsansvariga, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2 inom grundläggning.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen Diplomerad Grundläggare Stål GL-N bygger på regler enligt EKS
(Europiska konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1 och EN 1090-2. Utbildningen GL-N tar även upp visuell inspektion av svets (enligt ISO 5817), toleranser enligt Pålkommissionens rapporter, svetsarprövningsintyg enligt ISO 9606-1, svetsprocedurer och svetsdatablad enligt ISO 15614-1 och metdoer för Oförstörande Provning OFP. Utbildningen tar även upp tilläggskrav enligt AMA- anläggning, samt krav enligt Trafikverket och Vegvesenet i Norge. Efter avklarat godkänt prov kan du titulera dig Diplomerad Grundläggare Stål GL-N

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Örebro/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K

VÅREN 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2023-12-18 2024-01-22 Örnsköldsvik Ansökan IWS
ML-N (Montageledare Stål normal art) 5 2024-01-08 2024-01-30 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2024-01-08 2024-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS
KonstruktörN 6 2024-01-08 2024-02-07 Nyköping Ansökan KonstruktörN
IWI (Internationell svetskontrollant) 10 2024-02-05 2024-03-04 Örebro/Online Ansökan IWI
ML-N (Montageledare Stål normal art) 11 2024-02-12 2024-03-12 Piteå Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare Stål normal art) 17 2024-03-28 2024-04-26 Göteborg/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare Stål komplicerad art) 24 2024-05-17 2024-06-14 Göteborg Ansökan ML-K