IWT – International Welding Technologist

IWT-utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta som svetstekniker med avancerade svetskonstruktioner. Vår IWT-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Du ansöker till utbildningen som:

 • Svetsansvarig
 • Kvalitetstekniker
 • Konstruktör
 • Du behöver fördjupade kunskaper inom svetsning

Detta är den ultimata teoretiska utbildningen inom svetsning och kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner.

Utbildningen pågår under 40 dagar och är uppdelad i fyra moduler:

 • Avsnitt 1: Svetsprocesser (86 tim)
 • Avsnitt 2: Materiallära (96 tim)
 • Avsnitt 3: Konstruktion (44 tim)
 • Avsnitt 4: Produktion (83 tim)

Utöver dessa fyra moduler ingår även förevisning av ovanliga svetsmetoder (22 tim).

Efter avslutad kurs och godkända tentamen erhålls en IWT-diplomering och titeln Svetstekniker.

Utbildningsorter
Kommande utbildningar hålls på följande platser enligt vår utbildningskalender.
Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWT-broschyren.

Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWT-broschyren.

 

Inträdeskrav
För att gå utbildningen krävs godkännande från Svetskommissionen. Det finns fyra olika vägar att bli antagen till utbildningen:

 1. Fyraårigt tekniskt gymnasium.
 2. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildningar.
 3. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig
  gymnasieutbildning.
 4. IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå samt skriftligt
  inträdesprov.

Om ingen av ovanstående krav kan uppvisas t.ex. om du har utländsk bakgrund så kan Svetskommissionen ge specialgodkännande för att få gå utbildningen.

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

VÅREN 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2023-12-18 2024-01-22 Örnsköldsvik Ansökan IWS
ML-N (Montageledare Stål, Normal art) 5 2024-01-08 2024-01-30 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2024-01-08 2024-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS
KonstruktörN 6 2024-01-08 2024-02-07 Nyköping Ansökan KonstruktörN
IWI (Internationell svetskontrollant) 10 2024-02-05 2024-03-04 Örebro/Online Ansökan IWI
ML-N – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art 11 2024-02-12 2024-03-12 Piteå Ansökan ML-N
ML-N – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art 17 2024-03-28 2024-04-26 Göteborg/Online Ansökan ML-N
ML-K - Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Avancerad art 24 2024-05-17 2024-06-14 Göteborg Ansökan ML-K

Hösten 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWT
(Internationell svetstekniker)
34 2024-07-18 2024-08-19 Göteborg Ansökan
IWT
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2024-08-08 2024-09-09 Göteborg Ansökan IWS