IWT – International Welding Technologist

IWT-utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta som svetstekniker med avancerade svetskonstruktioner. Vår IWT-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Du ansöker till utbildningen som:

 • Svetsansvarig
 • Kvalitetstekniker
 • Konstruktör
 • Du behöver fördjupade kunskaper inom svetsning

Detta är den ultimata teoretiska utbildningen inom svetsning och kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner.

Utbildningen pågår under 40 dagar och är uppdelad i fyra moduler:

 • Avsnitt 1: Svetsprocesser (86 tim)
 • Avsnitt 2: Materiallära (96 tim)
 • Avsnitt 3: Konstruktion (44 tim)
 • Avsnitt 4: Produktion (83 tim)

Utöver dessa fyra moduler ingår även förevisning av ovanliga svetsmetoder (22 tim).

Efter avslutad kurs och godkända tentamen erhålls en IWT-diplomering och titeln Svetstekniker.

Utbildningsorter
Kommande utbildningar hålls på följande platser enligt vår utbildningskalender.
Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWT-broschyren.

Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWT-broschyren.

 

Inträdeskrav
För att gå utbildningen krävs godkännande från Svetskommissionen. Det finns fyra olika vägar att bli antagen till utbildningen:

 1. Fyraårigt tekniskt gymnasium.
 2. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildningar.
 3. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig
  gymnasieutbildning.
 4. IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå samt skriftligt
  inträdesprov.

Om ingen av ovanstående krav kan uppvisas t.ex. om du har utländsk bakgrund så kan Svetskommissionen ge specialgodkännande för att få gå utbildningen.

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Örebro/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K