IWT – International Welding Technologist

IWT-utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta som svetstekniker med avancerade svetskonstruktioner. Vår IWT-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Du ansöker till utbildningen som:

 • Svetsansvarig
 • Kvalitetstekniker
 • Konstruktör
 • Du behöver fördjupade kunskaper inom svetsning

Detta är den ultimata teoretiska utbildningen inom svetsning och kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner.

Utbildningen pågår under 40 dagar och är uppdelad i fyra moduler:

 • Avsnitt 1: Svetsprocesser (86 tim)
 • Avsnitt 2: Materiallära (96 tim)
 • Avsnitt 3: Konstruktion (44 tim)
 • Avsnitt 4: Produktion (83 tim)

Utöver dessa fyra moduler ingår även förevisning av ovanliga svetsmetoder (22 tim).

Efter avslutad kurs och godkända tentamen erhålls en IWT-diplomering och titeln Svetstekniker.

Utbildningsorter
Kommande utbildningar hålls på följande platser:

 • Göteborg
 • Hjortsberga

För information om utbildningsveckor, se vår utbildningskalender.

Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWT-broschyren.

 

Inträdeskrav
För att gå utbildningen krävs godkännande från Svetskommisionen. Det finns fyra olika vägar att komma in:

 1. Fyraårigt tekniskt gymnasium.
 2. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildningar.
 3. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig
  gymnasieutbildning.
 4. IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå samt skriftligt
  inträdesprov.

Om ingen av ovanstående krav kan uppvisas t.ex. om du har utländsk bakgrund så kan Svetskommissionen ge specialgodkännande för att få gå utbildningen.

 

Pris:
I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika samt litteratur och diplom – det vill säga ”all inclusive”. Se vår prislista.

 

Ansökan
För anmälan till utbildningen, se här.

Deltagares omdömen om kursen

Efter varje genomförd modul får alla deltagare fylla i en utvärdering. Vi är mycket glada och stolta över feedbacken vi får av våra deltagare. I och med att IWT-utbildningen är ny så återkommer vi med resultatet efter genomförd utbildning.

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

VÅREN 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2022-12-02 2023-01-23 Örnsköldsvik/Online Ansökan IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2023-01-16 2023-02-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 11 2023-02-13 2023-03-13 Piteå/Online Ansökan IWS
IWT (Internationell svetstekniker) 16 2023-03-17 2023-04-17 Göteborg/Online Ansökan IWT
ML-N (Montageledare normal art) 16 2023-03-17 2023-04-17 Gällivare Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 17 2023-03-28 2023-04-28 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 20 2023-04-15 2023-05-15 Göteborg/Online Ansökan ML-K
ML-N (Montageledare normal art) 22 2023-04-24 2023-05-29 Piteå/Online Ansökan ML-N

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Göteborg/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K