IWI – International Welding Inspector

IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Utbildningsinnehåll

IWI-utbildningen är uppdelad på 2 avsnitt.

Första delen (WT – Weld Technology) innehåller svetsteknologi och är 4 veckor lång samt består av 4 stycken moduler (delar).
Efter varje modul görs ett teoretiskt prov.
Andra delen (WI – Weld Inspection) består endast av utbildning inom svetsinspektion och är på 2.5 veckor.
Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom kan börja direkt på del 2 utan att göra första delen av utbildningen.

Utbildningsnivåer

Det finns två nivåer av IWI, den normala nivån är IWI-S (Standard) och den högre nivån är IWI-C (Comprehensive).

Inträdeskrav IWI-S

Personer med IWS-diplom kvalificerar till IWI-S och kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.

Inträdeskrav IWI-C
För att bli antagen till utbildningen för IWI-C krävs minst högskoleingenjörsexamen eller IWT/IWE-diplom.

  • Personer med IWT/IWE-diplom kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.
  • Personer med IWI-S diplom och minst två års yrkeserfarenhet som IWI-S kan läsa till IWI-C

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

VÅREN 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2022-12-02 2023-01-23 Örnsköldsvik/Online Ansökan IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2023-01-16 2023-02-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
ML-N (Montageledare normal art) 16 2023-03-17 2023-04-17 Gällivare Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 17 2023-03-28 2023-04-28 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 20 2023-04-15 2023-05-15 Göteborg/Online Ansökan ML-K
ML-N (Montageledare normal art) 22 2023-04-24 2023-05-29 Piteå/Online Ansökan ML-N

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWT (Internationell svetstekniker) 16 2023-03-17 2023-04-17 Göteborg/Online Ansökan IWT
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Örebro/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K