IWI – International Welding Inspector

IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Utbildningsinnehåll

IWI-utbildningen är uppdelad på 2 avsnitt.

Första delen (WT – Weld Technology) innehåller svetsteknologi och är 4 veckor lång samt består av 4 stycken moduler (delar).
Efter varje modul görs ett teoretiskt prov.
Andra delen (WI – Weld Inspection) består endast av utbildning inom svetsinspektion och är på 2.5 veckor.
Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom kan börja direkt på del 2 utan att göra första delen av utbildningen.

Utbildningsnivåer

Det finns två nivåer av IWI, den normala nivån är IWI-S (Standard) och den högre nivån är IWI-C (Comprehensive).

Inträdeskrav IWI-S

Personer med IWS-diplom kvalificerar till IWI-S och kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.

Inträdeskrav IWI-C
För att bli antagen till utbildningen för IWI-C krävs minst högskoleingenjörsexamen eller IWT/IWE-diplom.

  • Personer med IWT/IWE-diplom kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.
  • Personer med IWI-S diplom och minst två års yrkeserfarenhet som IWI-S kan läsa till IWI-C

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

VÅREN 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2023-12-18 2024-01-22 Örnsköldsvik Ansökan IWS
ML-N (Montageledare Stål, Normal art) 5 2024-01-08 2024-01-30 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2024-01-08 2024-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS
KonstruktörN 6 2024-01-08 2024-02-07 Nyköping Ansökan KonstruktörN
IWI (Internationell svetskontrollant) 10 2024-02-05 2024-03-04 Örebro/Online Ansökan IWI
ML-N – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art 11 2024-02-12 2024-03-12 Piteå Ansökan ML-N
ML-N – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art 17 2024-03-28 2024-04-26 Göteborg/Online Ansökan ML-N
ML-K - Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Avancerad art 24 2024-05-17 2024-06-14 Göteborg Ansökan ML-K

Hösten 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWT
(Internationell svetstekniker)
34 2024-07-18 2024-08-19 Göteborg Ansökan
IWT
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2024-08-08 2024-09-09 Göteborg Ansökan IWS