ISO 3834 Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsning

Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvaliteten på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen behandlar:

Hur standarden är uppbyggd
Vilka krav som ställs på företaget som använder och certifierar sig enligt standarden Hur kommer ett företag runt de värsta kryphålen.

Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation.
Behandling av tilläggskrav i EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Till vem
Utbildningen riktar sig till kvalitetsansvariga, projektledare, produktionschefer, produktionsansvariga, säljare och inköpare av svetsade komponenter.

Utbildningens innehåll:

  • Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder – 1 h
  • Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 h
  • Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 h
  • Preliminärt svetsdatablad – Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, – 1 h
  • förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 h
  • Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 h
  • Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 h

 

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

VÅREN 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2023-12-18 2024-01-22 Örnsköldsvik Ansökan IWS
ML-N (Montageledare Stål, Normal art) 5 2024-01-08 2024-01-30 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2024-01-08 2024-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS
KonstruktörN 6 2024-01-08 2024-02-07 Nyköping Ansökan KonstruktörN
IWI (Internationell svetskontrollant) 10 2024-02-05 2024-03-04 Örebro/Online Ansökan IWI
ML-N – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art 11 2024-02-12 2024-03-12 Piteå Ansökan ML-N
ML-N – Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Normal art 17 2024-03-28 2024-04-26 Göteborg/Online Ansökan ML-N
ML-K - Diplomerad tillverknings- & montageledare Stål, Avancerad art 24 2024-05-17 2024-06-14 Göteborg Ansökan ML-K

Hösten 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWT
(Internationell svetstekniker)
34 2024-07-18 2024-08-19 Göteborg Ansökan
IWT
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2024-08-08 2024-09-09 Göteborg Ansökan IWS