ISO 3834 Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsning

Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvaliteten på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen behandlar:

Hur standarden är uppbyggd
Vilka krav som ställs på företaget som använder och certifierar sig enligt standarden Hur kommer ett företag runt de värsta kryphålen.

Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation.
Behandling av tilläggskrav i EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Till vem
Utbildningen riktar sig till kvalitetsansvariga, projektledare, produktionschefer, produktionsansvariga, säljare och inköpare av svetsade komponenter.

Utbildningens innehåll:

  • Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder – 1 h
  • Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 h
  • Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 h
  • Preliminärt svetsdatablad – Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, – 1 h
  • förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 h
  • Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 h
  • Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 h

 

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Örebro/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K

VÅREN 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2023-12-18 2024-01-22 Örnsköldsvik Ansökan IWS
ML-N (Montageledare Stål normal art) 5 2024-01-08 2024-01-30 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2024-01-08 2024-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS
KonstruktörN 6 2024-01-08 2024-02-07 Nyköping Ansökan KonstruktörN
IWI (Internationell svetskontrollant) 10 2024-02-05 2024-03-04 Örebro/Online Ansökan IWI
ML-N (Montageledare Stål normal art) 11 2024-02-12 2024-03-12 Piteå Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare Stål normal art) 17 2024-03-28 2024-04-26 Göteborg/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare Stål komplicerad art) 24 2024-05-17 2024-06-14 Göteborg Ansökan ML-K