Kunskapslyftet Svets

Här är uppdateringsutbildningen inom svets för svetsansvariga, arbetsledare inom svetsning/svetsbasar, inköpare och kvalitetsansvariga. Den är också lämplig för gymnasielärare inom svets och VVS, samt yrkeslärare. Här kan du som tidigare är utbildad inom IWS, IWT och IWE förnya dina kunskaper. Höj din medvetenhet kring standarder samt nya metodiker inom svetsning och möjliggör att standarder och normer följs inom industri och byggnation. 

Innehåll

Utbildningen innehåller till exempel standarden för elsäkerhet och validering av svetsmaskiner. Olika betydelser av olika skyddsgaser och svetsparametrar. Uppdateringar i standarder till exempel ISO 3834 (kvalitetssäkring vid svetsning), ISO 2553 (svetsbeteckningar) och ISO 9606-1 (svetsarprövningar) och hur förändringarna används rent praktiskt i vardagen.

Personlig skyddsutrustning, process- och metodkännedom till exempel hotwire TIG, puls MIG och vågformade svetsparametrar är andra områden som vi tittar närmare på.

Utbildningstillfällen & Anmälan

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Örebro/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K

VÅREN 2024

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2023-12-18 2024-01-22 Örnsköldsvik Ansökan IWS
ML-N (Montageledare Stål normal art) 5 2024-01-08 2024-01-30 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2024-01-08 2024-02-07 Göteborg/Online Ansökan IWS
KonstruktörN 6 2024-01-08 2024-02-07 Nyköping Ansökan KonstruktörN
IWI (Internationell svetskontrollant) 10 2024-02-05 2024-03-04 Örebro/Online Ansökan IWI
ML-N (Montageledare Stål normal art) 11 2024-02-12 2024-03-12 Piteå Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare Stål normal art) 17 2024-03-28 2024-04-26 Göteborg/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare Stål komplicerad art) 24 2024-05-17 2024-06-14 Göteborg Ansökan ML-K