Diplomerad Montageledare Stål ML-K

Utbildningen riktar sig till personer inom konstruktion, inköp, kvalitet, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-1 och EN 1090-2 där konstruktionen är utmattningsbelastad.Den bygger på regler enligt EKS 11 (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4.Efter avklarad utbildning och godkänt resultat på tentamen kan personen tituleras sig Diplomerad Montageledare Stål ML-K.

Utbildningen pågår under 4 dagar och är uppdelad i fyra moduler:

  • Avsnitt 1: Inledning till konstruktion av komplicerad art (8 tim)
  • Avsnitt 2: Konstruktionsredovisning och ytbehandling (8 tim)
  • Avsnitt 3: Utförande och kontroll av komplicerade konstruktioner (3 tim)
  • Avsnitt 4: Repetition och tentamen (6 tim)

Under kvällstid görs instuderingsuppgifter samt hemuppgifter. Räkna med ca 8 timmar under kvällstid. Innehållet i utbildningen kan ändras något.

Efter avklarad utbildning och godkänt resultat på tentamen kan personen tituleras sig Diplomerad Montageledare Stål ML-K.

Utbildningsorter Kommande utbildningar hålls på följande platser:

  • Göteborg
  • Hjortsberga

För information om utbildningsveckor, se vår utbildningskalender.

Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av ML-K-broschyren.

Ansökningskrav

Du måste ha godkänt diplom/ utbildningsintyg från Diplomerad Montageledare Stål ML-N, TR-Stål/N eller motsvarande utbildning för att bli antagen till utbildningen.

Pris

I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch när vi ses fysiskt. Utbildningspärm, Svetsmått, elektrodkataloger, lån av standardpärmar och examensdiplom ingår. Se vår prislista.

Ansökan

För anmälan till utbildningen, se här.

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

VÅREN 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2022-12-02 2023-01-23 Örnsköldsvik/Online Ansökan IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2023-01-16 2023-02-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
ML-N (Montageledare normal art) 7 2023-02-01 2023-02-13 Gällivare Ansökan ML-N
IWS (Internationell svetsspecialist) 11 2023-02-13 2023-03-13 Piteå/Online Ansökan IWS
IWT (Internationell svetstekniker) 16 2023-03-17 2023-04-17 Göteborg/Online Ansökan IWT
ML-N (Montageledare normal art) 17 2023-03-28 2023-04-28 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 20 2023-04-15 2023-05-15 Göteborg/Online Ansökan ML-K

Hösten 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
IWS
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Göteborg/Online Ansökan
IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K