Diplomerad Montageledare Stål ML-K

Utbildningen riktar sig till personer inom konstruktion, inköp, kvalitet, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-1 och EN 1090-2 där konstruktionen är utmattningsbelastad.Den bygger på regler enligt EKS 11 (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4.Efter avklarad utbildning och godkänt resultat på tentamen kan personen tituleras sig Diplomerad Montageledare Stål ML-K.

Utbildningen pågår under 4 dagar och är uppdelad i fyra moduler:

 • Avsnitt 1: Inledning till konstruktion av komplicerad art (8 tim)
 • Avsnitt 2: Konstruktionsredovisning och ytbehandling (8 tim)
 • Avsnitt 3: Utförande och kontroll av komplicerade konstruktioner (3 tim)
 • Avsnitt 4: Repetition och tentamen (6 tim)

Under kvällstid görs instuderingsuppgifter samt hemuppgifter. Räkna med ca 8 timmar under kvällstid. Innehållet i utbildningen kan ändras något.

Efter avklarad utbildning och godkänt resultat på tentamen kan personen tituleras sig Diplomerad Montageledare Stål ML-K.

Utbildningsorter Kommande utbildningar hålls på platser enligt vår utbildningskalender.

  Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av ML-K-broschyren.

  Ansökningskrav

  Du måste ha godkänt diplom/ utbildningsintyg från Diplomerad Montageledare Stål ML-N, TR-Stål/N eller motsvarande utbildning för att bli antagen till utbildningen.

  Utbildningstillfällen & Anmälan

  Utbildningsområden

  Svets

  Tillverkning

  Konstruktion

  Inspektion

  Montage

  Kvalitet

  Kommande utbildningar

  Hösten 2023

  Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
  IWS (Internationell svetsspecialist) 37 2023-08-13 2023-09-13 Göteborg/Online Ansökan
  IWS
  IWS (Internationell svetsspecialist) 40 2023-09-02 2023-10-02 Örnsköldsvik/Online Ansökan
  IWS
  IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2023-09-16 2023-10-16 Örebro/Online Ansökan
  IWI
  ML-N (Montageledare normal art) 45 2023-10-10 2023-11-10 Stockholm/Online Ansökan ML-N
  ML-N (Montageledare normal art) 48 2023-10-30 2023-11-27 Kiruna Ansökan ML-N
  ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2023-11-11 2023-12-11 Stockholm/Online Ansökan ML-K