Utbildningar som ger resultat

IWT – Internationell Svetstekniker

Din Guide till en Avancerad Karriär inom Svetsning

IWT – Internationell Svetstekniker

Din Guide till en Avancerad Karriär inom Svetsning

Vad är IWT?

IWT står för International Welding Technologist, en certifiering som erkänns globalt och som representerar en hög nivå av kompetens inom svetsningsteknik. IWT-certifieringen tilldelas av International Institute of Welding (IIW) och är utformad för att utveckla professionella färdigheter inom svetsningsmetoder, materialvetenskap, svetskonstruktion och kvalitetskontroll. En IWT är ofta ansvarig för att övervaka och förbättra svetsningsprocesser, säkerställa att arbetet uppfyller internationella standarder och hantera tekniska problem som kan uppstå under svetsning.

Varför är IWT-certifiering Viktig?

IWT-certifiering är viktig av flera skäl:

 1. Globalt Erkännande: En IWT-certifiering är erkänd över hela världen, vilket öppnar dörrar till internationella jobbmöjligheter.
 2. Hög Kvalitetsstandard: IWT-certifieringen säkerställer att innehavaren har djupgående kunskap om svetsning och kan upprätthålla högsta kvalitetsstandard.
 3. Karriärutveckling: Med en IWT-certifiering kan du avancera till ledande tekniska positioner inom svetsindustrin.
 4. Ökad Efterfrågan: Företag söker ständigt efter högkvalificerade teknologer för att förbättra sina svetsprocesser och produktkvalitet.

Utbildning och Certifiering

För att bli en certifierad International Welding Technologist måste du genomgå en omfattande utbildnings- och certifieringsprocess. Här är de huvudsakliga stegen:

 1. Grundutbildning: Ha en teknisk utbildning på högskolenivå, exempelvis inom maskinteknik, materialteknik eller liknande områden.
 2. Yrkeserfarenhet: Ha flera års yrkeserfarenhet inom svetsning eller relaterade områden.
 3. Specialiserad Utbildning: Delta i en IWT-utbildning som erbjuds av ett ackrediterat institut. Kursen täcker teori, praktiska övningar och tillämpningar inom svetsning.
 4. Examination: Avsluta utbildningen med en teoretisk och praktisk examen för att demonstrera dina kunskaper och färdigheter.
 5. Certifiering: Efter att ha klarat examinationen får du ditt IWT-certifikat, som bekräftar din status som International Welding Technologist.

Vad Innehåller utbildningen?

IWT-utbildningen (International Welding Technologist), riktar sig till dig som önskar arbeta som svetstekniker med avancerade svetskonstruktioner. Vår IWT-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Utbildningens innehåll

UTBILDNINGEN PÅGÅR UNDER 40 DAGAR OCH ÄR UPPDELAD I FYRA MODULER:

 • Avsnitt 1: Svetsprocesser (86 tim)
 • Avsnitt 2: Materiallära (96 tim)
 • Avsnitt 3: Konstruktion (44 tim)
 • Avsnitt 4: Produktion (83 tim)
Utöver dessa fyra moduler ingår även förevisning av ovanliga svetsmetoder (22 tim).Efter avslutad kurs och godkända tentamen erhålls en IWT-diplomering och titeln Svetstekniker.Utbildningsorter
Kommande utbildningar hålls på platserna som anges i vår utbildningskalender.
DU ANSÖKER TILL UTBILDNINGEN SOM:
 • Svetsansvarig
 • Kvalitetstekniker
 • Konstruktör
 • Du behöver fördjupade kunskaper inom svetsning
Detta är den ultimata teoretiska utbildningen inom svetsning och kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner.
AnsökanVid intresse att gå utbildningen, skicka in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWT-broschyren.

Inträdeskrav

För att gå utbildningen krävs godkännande från Svetskommissionen. Det finns fyra olika vägar att bli antagen till utbildningen:
 1. Fyraårigt tekniskt gymnasium.
 2. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildningar.
 3. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig
  gymnasieutbildning.
 4. IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå samt skriftligt
  inträdesprov.
Om ingen av ovanstående krav kan uppvisas (t.ex. om du har utländsk bakgrund), så kan ev. Svetskommissionen ge specialgodkännande för att få gå utbildningen.

Varför ska man gå IWT?

 1. Stick ut på marknaden! Det finns idag ett relativt stort utbud av IWS:are, men desto färre IWT:are.
 2.  Få djupare och bredare kunskaper inom svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion. Detta är nästa steg efter IWS och IWI och vässar dina kunskaper ytterligare!

Fördelarna

Att vara en International Welding Technologist kommer med många fördelar:

 • Förbättrade Karriärmöjligheter: En IWT-certifiering gör dig mer attraktiv för arbetsgivare och kan leda till högre positioner och bättre lön.
 • Expertstatus: Du blir erkänd som en expert inom ditt område, vilket kan leda till rådgivande roller och möjligheter att leda projekt.
 • Global Mobilitet: Eftersom certifieringen är internationellt erkänd, kan du arbeta i olika länder och regioner.
 • Bidra till Innovation: Som IWT har du möjlighet att vara med och utveckla nya teknologier och metoder inom svetsning.
 • Högre Lön: På grund av den avancerade kompetensen och det ansvar som rollen innebär, kan en IWT förvänta sig högre lön jämfört med icke-certifierade kollegor.

Karriärvägar

En IWT-certifiering öppnar dörrar till många olika karriärvägar inom svetsindustrin. Här är några exempel:

 1. Svetskoordinator: Ansvarig för att övervaka svetsprocesser och säkerställa att arbetet uppfyller kvalitetsstandarder.
 2. Svetsinspektör: Genomför inspektioner och tester för att säkerställa att svetsarbeten är av hög kvalitet.
 3. Utvecklingsingenjör: Arbetar med forskning och utveckling för att förbättra svetsmetoder och material.
 4. Produktionschef: Hanterar svetsningsverksamheten i en fabrik eller verkstad, optimerar processer och leder team.
 5. Konsult: Erbjuder expertis och rådgivning till företag som vill förbättra sina svetsprocesser och kvalitetssystem.

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72