Utbildningar som ger resultat

IWS

Din guide till en säker och effektiv arbetsmiljö med IWS

IWS

Din guide till en säker och effektiv arbetsmiljö med IWS

Vad är IWS?

IWS (International Welding Specialist) utbildning är en kvalificeringskurs för svetsare och svetsinspektörer som vill förbättra sina kunskaper och färdigheter inom svetsningens värld. Denna utbildning är erkänd internationellt och ger deltagarna en djup förståelse för svetsningsprocesser, materialvetenskap, kvalitetssäkring och svetsledning. Målet med IWS utbildning är att förbereda yrkesverksamma för att hantera komplexa svetsuppdrag och säkerställa högsta möjliga standard på svetsarbetet.

Varför är IWS Viktig?

I dagens industriella landskap är kvalitet och säkerhet av största vikt. Svetsning spelar en kritisk roll inom många sektorer, inklusive byggnad, tillverkning, olja och gas, och skeppsbyggnad. Med en IWS utbildning får du de nödvändiga kunskaperna för att:

 1. Förbättra Kvaliteten på Svetsarbetet: Lär dig de bästa teknikerna och metoderna för att producera högkvalitativa svetsar som uppfyller internationella standarder.
 2. Öka Säkerheten på Arbetsplatsen: Förstå de säkerhetsåtgärder som krävs för att förhindra olyckor och skador vid svetsning.
 3. Effektivisera Arbetsprocesser: Få insikt i hur man kan optimera svetsningsprocesser för att spara tid och resurser.
 4. Stärka Karriärmöjligheter: En IWS certifiering kan öppna dörrar till högre positioner och bättre jobbmöjligheter inom svetsindustrin.

Vad Innehåller IWS?

En typisk IWS utbildning är uppdelad i flera moduler som täcker olika aspekter av svetsning. Här är några av de centrala komponenterna:

 1. Teoretisk Utbildning: Studenterna får en grundlig genomgång av svetsningens teori, inklusive materialvetenskap, svetsmetoder och svetsfel.
 2. Praktisk Träning: Deltagarna får praktisk erfarenhet av att utföra olika svetsningar under övervakning av erfarna instruktörer.
 3. Kvalitetssäkring: Lär dig hur man utför inspektioner och tester för att säkerställa att svetsarna uppfyller kvalitetsstandarder.
 4. Svetsledning och Projektledning: Få kunskaper i hur man leder svetsprojekt och hanterar svetsteam effektivt.

Fördelar med IWS

Att genomgå en IWS utbildning har många fördelar både för individen och för arbetsgivaren:

 • Förbättrade Färdigheter: Du får avancerade färdigheter som gör dig mer kompetent och effektiv i ditt arbete.
 • Högre Anställningsbarhet: En IWS certifiering är högt värderad av arbetsgivare, vilket gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.
 • Internationellt Erkännande: IWS certifieringen är erkänd globalt, vilket innebär att du kan arbeta i olika länder och branscher.
 • Ökad Lön: Med en högre kvalifikation kan du förvänta dig bättre löneförmåner.

Hur Blir Man Certifierad IWS Specialist?

För att bli en certifierad IWS specialist behöver du genomgå en godkänd utbildning och klara av de tillhörande examinationerna. Utbildningen erbjuds av auktoriserade institut och kan variera i längd beroende på tidigare erfarenhet och utbildningsnivå. Här är stegen:

 1. Anmälan och Antagning: Välj ett auktoriserat utbildningsinstitut och ansök till programmet.
 2. Teoretisk och Praktisk Träning: Delta i utbildningens olika moduler och genomför de praktiska momenten.
 3. Examination: Avsluta utbildningen med en skriftlig och praktisk examen.
 4. Certifiering: Efter godkänt resultat erhåller du ditt IWS certifikat.

Slutsats

IWS är en investering i din framtid som svetsare eller svetsinspektör. Med rätt kunskaper och certifiering kan du förbättra dina yrkesmässiga färdigheter, öka din anställningsbarhet och bidra till en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö. Välj en utbildningsleverantör med omsorg och var beredd att lägga ner det arbete som krävs för att nå framgång. Med en IWS certifiering i din hand är du väl rustad att möta svetsindustrins utmaningar och möjligheter.

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72