Utbildningar som ger resultat

ISO 3834

Uppbyggnad av kvalitetssystem, Svetsning

ISO 3834

Uppbyggnad av kvalitetssystem, Svetsning

Vad är ISO 3834?

ISO 3834 är en internationell standard som specificerar kvalitetskrav för svetsning av metalliska material. Standarden är utformad för att säkerställa att svetsade produkter uppfyller specifika kvalitets- och säkerhetskrav. Är relevant för alla organisationer som använder svetsning som en del av sin tillverkningsprocess och syftar till att förbättra kvaliteten, effektiviteten och tillförlitligheten hos svetsade produkter.

Lär dig hur företaget kan tjäna mer pengar, och samtidigt förbättra kvaliteten på era svetsade produkter. Genom att införa standarden: – Kvalitetsstyrning vid svetsning i ert företag, kan ni göra bägge!

Varför är ISO 3834 Viktigt?

Säkerhet: Genom att följa säkerställs att svetsade produkter är säkra och pålitliga, vilket minskar risken för olyckor och fel.

 1. Kvalitetssäkring: Standarden hjälper till att säkerställa hög kvalitet i svetsprocesser och slutprodukter.
 2. Konkurrensfördel: Företag som är certifierade enligt ISO 3834 kan marknadsföra sig som kvalitetsorienterade och pålitliga, vilket ger en konkurrensfördel.
 3. Internationell Erkännande: ISO 3834 är internationellt erkänd, vilket innebär att certifiering enligt denna standard kan öppna dörrar till globala marknader och affärsmöjligheter.

Steg för Certifiering

Att erhålla certifiering innebär att följa en strukturerad process som inkluderar flera steg:

 1. Förberedelse: Företaget granskar sina nuvarande svetsprocesser och identifierar områden som behöver förbättras för att uppfylla ISO 3834-standarderna.
 2. Utbildning: Personal som är involverad i svetsprocessen genomgår utbildning för att förstå och implementera.
 3. Implementering: Företaget implementerar de nödvändiga förändringarna i sina processer och arbetsrutiner för att uppfylla.
 4. Intern Revision: En intern revision genomförs för att säkerställa att alla processer och rutiner följer ISO 3834-kraven.
 5. Extern Revision: En oberoende revisor utför en extern revision för att verifiera att företaget uppfyller ISO 3834-kraven.
 6. Certifiering: Om företaget klarar den externa revisionen, erhåller det en ISO 3834 certifiering.

Fördelar med Certifiering

Företag som erhåller certifiering åtnjuter många fördelar:

 • Förbättrad Kvalitet: Genom att följa ISO 3834-standarder kan företag säkerställa hög kvalitet i sina svetsprocesser och slutprodukter.
 • Ökad Tillit: Certifieringen ökar kundernas förtroende för företaget och dess förmåga att leverera säkra och pålitliga svetsade produkter.
 • Kostnadseffektivitet: Genom att implementera effektiva och standardiserade processer kan företag minska kostnader relaterade till omarbetningar och defekter.
 • Marknadsföringsfördelar: Kan användas som en marknadsföringspunkt för att attrahera nya kunder och kontrakt.
 • Regelverksefterlevnad: Certifieringen hjälper företag att säkerställa att de följer alla relevanta lagar och regler, vilket minskar risken för juridiska problem.

Utbildningens innehåll

 • Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder – 1 h
 • Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 h
 • Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 h
 • Preliminärt svetsdatablad – Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, – 1 h
 • Förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 h
 • Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 h
 • Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 h

Genomgång av standardens uppbyggnad
Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation.
Behandling av tilläggskrav enligt EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Vi går igenom vilka krav ställs på företag som använder och certifierar sig enligt denna standard, och hur man tar sig runt de värsta kryphålen.

 

Utbildningen riktar sig till:

 • Kvalitetsansvariga
 • Projektledare
 • Produktionschefer
 • Produktionsansvariga
 • Säljare av svetsade komponenter.
 • Inköpare av svetsade komponente

Postadress

Åredavägen 21

SE-342 93 Hjortsberga

Besöksadress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga

Kontakt

0472 - 55 00 72