SvetsmerkonomN

Betydelsen av svetsmerkonomeN kommer sig av att utbildningen handlar endast om svetsrelaterade analyser när det gäller pengar och ekonomi och hur ett företag förmerar sina pengar. Där av namnet SvetsmerkonomeN.

Varför tjänar vissa företag pengar på sin svetsning och andra inte, vad är skillnaden? Kan fogvolymen minskas och därmed kostnaderna med bibehållen hållfasthet?

Utbildningen riktar sig till personer som finner särskilt intresse i ekonomin runt svetsningen. Lämpliga deltagare är säljare, produktionschefer/ledare, ekonomiansvariga, kvalitetsansvariga etc.

Utbildningen behandlar områden så som

  • fogutformningens inverkan på svetskostnaderna
  • genomgång av olika svetsrelaterade ekonomibegrepp
  • hur kan ett företag höja produktionen utan några investeringar?
  • lönar det sig att investera?

Utbildningsprogram:

  • Definitioner på svetsrelaterade ekonomibegrepp 2 timmar
  • Beräkning av kostnaden för fyllnad av fogvolymer både stum- och kälsvets 1 timma
  • Kan fogvolymen minskas och därmed kostnaden med bibehållen hållfasthet? 1 timma
  • Lönar sig investering inom svets 2 timmar
  • Produktionshöjande åtgärder inom svetsning 1 timma

PRICES AND APPLICATION FOR THE COURSE:

See our price list. To apply for the training course, click here. All fees include the book “Svetsekonomi och produktivitet” [Welding Finances and Productivity], morning coffee, lunch and afternoon coffee and a training folder..

Training areas

WELDING

MANUFACTURE

CONSTRUCTION

INSPECTION

ASSEMBLY

QUALITY

Upcoming training courses

AUTUMN 2020

 

Training Training language Week Application deadline Start Place Application
ISO 3834 34 2021-08-10 2021-08-24 Gothenburg/Online ISO 3834
International Welding Specialist (IWS) 36 2021-08-26 2021-09-08 Gothenburg/Online Designer
Assembly Manager ML-N (normal art) 36 2021-08-28 2021-09-10 Gothenburg/Online IWS
Certified Assembly Manager ML-N 45 2021-09-26 2021-10-08 Stockholm/Online ML-N
Certified Assembly Manager ML-K 49 2021-10-29 2021-11-12 Gothenburg/Online ML-N