Visuell Kontroll, VT

Visuell kontroll är den vanligaste och viktigaste provningsmetoden inom oförstörande provning, OFP. Olika typer av hjälpmedel används som t.ex. lampor, speglar, svetsmått mm. Visuell kontroll används ofta tillsammans med någon annan OFP-metod. Standarden ISO 5817 anger acceptenskriterier för visuell kontroll.

Kursinnehåll

Utbildningen behandlar de defekter som kan uppstå i samband med svetsning, svetsfel och formfel. Under utbildningen går vi igenom hur inspektionen skall genomföras avseende på ljus och hur man skall titta på provobjektet för att få bästa provresultat. Vi går även igenom hur man använder de olika mätinstrumenten samt jämför mätvärden mot gällande standard för att se om svetsen är godkänd eller ej.

Utbildningen vänder sig till svetsare, konstruktörer, arbetsledare och andra som kommer i kontakt med svetsade produkter. Det är viktigt att kunna bedöma en svets och veta vad som behandlas vid en besiktning och vad som är godkänt enligt gällande standard.

Pris och ansökan:

Se vår prislista. För ansökan till utbildningen, se här.

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Våren 2021

 

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
Internationell Svetsspecialist IWS 5 2021-01-20 2021-02-03 Göteborg/Online Ansökan IWS
Internationell Svetskontrollant IWI 11 2021-03-03 2021-03-17 Göteborg/Online Ansökan IWI
Montageledare ML-N 19 2021-04-21 2021-05-07 Göteborg/Online Ansökan ML-N

 

Hösten 2021

 

Utbildning Språk Vecka Sista anmälningsdag Start Ort Skicka Ansökan
ISO 3834 34 2021-08-10 2021-08-24 Göteborg/Online Ansökan ISO 3834
Assembly Manager ML-N (normal art) 36 2021-08-28 2021-09-10 Gothenburg/Online Application ML-N
Internationell Svetsspecialist IWS 37 2021-08-26 2021-09-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
Montageledare ML-N 40 2021-09-26 2021-10-08 Göteborg/Online Ansökan ML-N
Internationell Svetskontrollant IWI 42 2021-09-27 2021-10-11 Göteborg/Online Ansökan IWI
Montageledare ML-K 45 2021-10-29 2021-11-12 Göteborg/Online Ansökan ML-K