Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsning

Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvalitén på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen behandlar:

Hur standarden är uppbyggd
Vilka krav som ställs på de som använder och certifierar sig enligt standarden
Hur ett företag kommer runt de värsta kryphålen.

Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation. Behandling av tilläggskrav i EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Utbildningen riktar sig till kvalitetsansvariga, projektledare, produktionschefer/ansvariga, säljare och inköpare av svetsade komponenter.

Utbildnings innehåll:

  • Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder – 1 timme
  • Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 timme
  • Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 timme
  • Preliminärt svetsdatablad – Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, – 1 timme
  • förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 timme
  • Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 timme
  • Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 timme

Pris och ansökan:

Se vår prislista. För ansökan till utbildningen, se här. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt kurspärm.

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Hösten 2022

Utbildning Språk Vecka Sista anmälningsdag Start Ort Skicka Ansökan
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2022-09-30 2022-10-18 Göteborg/Online Ansökan IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2022-10-21 2022-11-11 Stockholm/Online Ansökan ML-N
GL-N
(Diplomerad Grundläggare Stål)
45 2022-10-21 2022-11-11 Stockholm/Online Ansökan GL-N
ML-N (Montageledare normal art) 47 2022-10-31 2022-11-21 Piteå Ansökan ML-N
IWS (Internationell Svetsspecialist) 48 2022-11-07 2022-11-28 Piteå Ansökan IWS
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2022-11-25 2022-12-12 Göteborg/Online Ansökan ML-K

Våren 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2022-12-02 2023-01-23 Örnsköldsvik/Online Ansökan IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2023-01-16 2023-02-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
ML-N (Montageledare normal art) 17 2023-04-22 2023-04-28 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 20 2023-04-28 2023-05-15 Göteborg/Online Ansökan ML-K