Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsning

Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvalitén på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen behandlar:

Hur standarden är uppbyggd
Vilka krav som ställs på de som använder och certifierar sig enligt standarden
Hur ett företag kommer runt de värsta kryphålen.

Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation. Behandling av tilläggskrav i EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Utbildningen riktar sig till kvalitetsansvariga, projektledare, produktionschefer/ansvariga, säljare och inköpare av svetsade komponenter.

Utbildnings innehåll:

  • Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder – 1 timme
  • Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 timme
  • Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 timme
  • Preliminärt svetsdatablad – Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, – 1 timme
  • förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 timme
  • Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 timme
  • Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 timme

Pris och ansökan:

Se vår prislista. För ansökan till utbildningen, se här. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt kurspärm.

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Våren 2021

 

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
Internationell Svetsspecialist IWS 5 2021-01-20 2021-02-03 Göteborg/Online Ansökan IWS
Internationell Svetskontrollant IWI 11 2021-03-03 2021-03-17 Göteborg/Online Ansökan IWI
Montageledare ML-N 19 2021-04-21 2021-05-07 Göteborg/Online Ansökan ML-N

 

Hösten 2021

 

Utbildning Språk Vecka Sista anmälningsdag Start Ort Skicka Ansökan
ISO 3834 34 2021-08-10 2021-08-24 Göteborg/Online Ansökan ISO 3834
Assembly Manager ML-N (normal art) 36 2021-08-28 2021-09-10 Gothenburg/Online Application ML-N
Internationell Svetsspecialist IWS 37 2021-08-26 2021-09-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
Montageledare ML-N 40 2021-09-26 2021-10-08 Göteborg/Online Ansökan ML-N
Internationell Svetskontrollant IWI 42 2021-09-27 2021-10-11 Göteborg/Online Ansökan IWI
Montageledare ML-K 45 2021-10-29 2021-11-12 Göteborg/Online Ansökan ML-K