Diplomerad Grundläggare Stål GL-N

Utbildningen riktar sig till personer som konstruerar, inköpare, kvalitetsansvariga, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2 inom grundläggning.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen Diplomerad Grundläggare Stål GL-N , som bygger på regler enligt EKS (Europiska konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1 och EN 1090-2. Utbildningen GL-N tar även upp visuell inspektion av svets(enligt ISO5817), toleranser enligt Pålkommissionens rapporter, svetsarprövningsintyg enligt ISO 9606-1, svetsprocedurer och svetsdatablad enligt ISO 15614-1 och OFP- metoder (Oförstörande Provning). Utbildningen tar även upp tilläggskrav enligt AMA-anläggning, samt krav enligt Trafikverket och Vegvesenet i Norge.Efter avklarat prov kan personen titulera sig Diplomerad Grundläggare Stål GL-N

Under utbildningsveckan behandlar utbildningen GL-N följande:

Dag 1 – Allmänna lag och standardkrav – 8 timmar

 • Allmänna regelverk för byggnation i Sverige t.ex. BVL, BFS, Eurocoder och EKS 11 (europeiska konstruktionsstandarder), (2 tim)
 • Utförandeklasser (EXC) enligt EN 1090-2 (2 tim)
 • Tilläggskrav enligt AMA-Anläggning, Trafikverkets och Vegvesenets krav (1 tim)
 • Krav enligt ritningar och svetsbeteckningar enligt ISO 2553 (2 tim)
 • Svetsarprövningsintyg enligt ISO 9606-1 (1 tim)

Dag 2 – Svetsmetoder, svetsarprövningar, svetsdatablad och skruvförband – 8 timmar

 • Allmänt om svetsmetoder MMA och MAG samt och krav enligt ISO 3834 (2 tim) • Materialstandarder för grund- och tillsatsmaterial bl.a. EN 10025 och material
  certifikat enligt EN 10204 (2 tim)
 • Skruvförbandsklasser enligt EN 1090-2, förspända förband EN 14399, icke förspända
  förband enligt EN 15048, olika typer av momentdragning, samt vad skall tänkas på
  gällande skruvförband. (1 timma)
 • Skillnader mellan svetsdatablad (WPS) och svetsprocedurer (WPQR) (2 tim) • Skrivning av Svetsplan enligt krav i EN 1090-2 (1 timma)

Dag 3 – Svets- och montageplan samt oförstörande provning – 8 timmar

 • Skrivning av svets och Montageplaner enligt krav i EN 1090-2. (2 timmar)
 • Förbehandlingsgrader enligt ISO 8501-3, Korrosivitetsklasser (ytbehandling) enligt ISO
  12944 och varmförzinking enligt ISO 1461 (1 timma)
 • Olika OFP (Oförstörande provningsmetoder) och demonstration av penetrant och
  magnetpulverprovning (1 tim)
 • Visuell bedömning av svets med klassificering av svetsdefekter enligt ISO 6520 och visuell inspektion av svets enligt ISO 5817 (4 tim)

Dag 4 – Repetition samt tentamen – 8 timmar

 • Toleranser vid montage enligt Pålkommissionens rapporter och EN 1090-2 (1 timma) • Kunskapsåterföring och sammanfattning (2 timmar)
 • Repetition (1 timma)
 • Tentamen (4 timmar)

Instuderingsuppgifter
Under kvällstid görs instuderingsuppgifter samt hemuppgifter. Räkna med ca total tid 8 timmar under kvällstid. Innehållet i utbildningen kan ändras något.

Utbildningsintyg och diplom:
Efter genomgången utbildning erhålls utbildningsintyg. För personer med minst 70% rätt vid tentamen samt minst 70% närvaro erhålls utbildningsdiplom.

Övrig information

Utbildningsdeltagaren tar själv med:

 • Standarden EN 1090-1
 • Standarden EN 1090-2
 • SIS handbok 530 (eller motsvarande lösa standarder). – SIS handbok 531 (eller motsvarande lösa standarder). – AMA-Anläggning 13 eller nyare

Pris och ansökan:

Pris utbildning: 17 900 kr/deltagare
Utbildningsbevis på engelska: 500 kr/deltagare

Extra litteratur till utbildningen
SIS Handbok 530 – Personal och procedurer: 2 395 kr/st
SIS Handbok 531 – Kvalitet, Konstruktion och svetsbeckningar:  2 395 kr/st

Se vår aktuella prislista. Alla avgifter inkluderar frukost, lunch, fika, elektrodkataloger, kursintyg och examensdiplom.

Datum och ansökan:

För startdatum, se här.
För kursupplägg och mer kontaktinformation, se här.
För ansökan till utbildningen, se här.

Utbildningsområden

Svets

Tillverkning

Konstruktion

Inspektion

Montage

Kvalitet

Kommande utbildningar

Hösten 2022

Utbildning Språk Vecka Sista anmälningsdag Start Ort Skicka Ansökan
IWI (Internationell svetskontrollant) 42 2022-09-30 2022-10-18 Göteborg/Online Ansökan IWI
ML-N (Montageledare normal art) 45 2022-10-21 2022-11-11 Stockholm/Online Ansökan ML-N
GL-N
(Diplomerad Grundläggare Stål)
45 2022-10-21 2022-11-11 Stockholm/Online Ansökan GL-N
ML-N (Montageledare normal art) 47 2022-10-31 2022-11-21 Piteå Ansökan ML-N
IWS (Internationell Svetsspecialist) 48 2022-11-07 2022-11-28 Piteå Ansökan IWS
ML-K (Montageledare komplicerad art) 50 2022-11-25 2022-12-12 Göteborg/Online Ansökan ML-K

Våren 2023

Utbildning Språk Vecka Sista anmäln. Start Ort Skicka Ansökan
IWS (Internationell svetsspecialist) 4 2022-12-02 2023-01-23 Örnsköldsvik/Online Ansökan IWS
IWS (Internationell svetsspecialist) 6 2023-01-16 2023-02-08 Göteborg/Online Ansökan IWS
ML-N (Montageledare normal art) 17 2023-04-22 2023-04-28 Stockholm/Online Ansökan ML-N
ML-K (Montageledare komplicerad art) 20 2023-04-28 2023-05-15 Göteborg/Online Ansökan ML-K