IWI – International Welding Inspector

IWI (International Welding Inspector), albo inspektor spawalniczy, to szkolenie dla osób, które chcą nauczyć się dokonywać kontroli spawania i jednocześnie lepiej zrozumieć spawanie. Szkolenie jest zatwierdzone przez Szwedzką Komisję Spawalniczą, która jest organizacją odpowiadającą za szkolenia IIW (International Institute of Welding) w Szwecji.

Treść szkolenia

Szkolenie IWI jest podzielone na 2 części.
1. Pierwsza część (WT – Weld Technology) obejmuje technologie spawania i trwa 4 tygodnie. Składa się z czterech modułów (części).
Po każdym module ma miejsce egzamin teoretyczny.
2. Druga część (WI – Weld Inspection) składa się wyłącznie ze szkolenia w zakresie inspekcji spawalniczej i trwa 2,5 tygodnia.

Osoby, które posiadają dyplom IWS, IWT lub IWE mogą przejść bezpośrednio do części drugiej z pominięciem pierwszej części szkolenia.

Poziomy szkolenia

Istnieją dwa poziomy IWI, zwykły poziom to IWI-S (Standard), a wyższy poziom to IWI-C (Comprehensive).

Warunki dopuszczenia do IWI-S

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na szkolenie IWI-S jest:
• 3-letnia nauka w szkole średniej w zakresie blacharstwa i spawania oraz
• 3 lata praktycznego doświadczenia w dziedzinie spawania, lub 5 lat praktycznego doświadczenia w dziedzinie spawania.
Osoby posiadające dyplom IWS kwalifikują się do szkolenia IWI-S i mogą bezpośrednio przejść do części 2 szkolenia (WI).

Warunki dopuszczenia do IWI-C
Warunkiem koniecznym do przyjęcia na szkolenie IWI-C jest co najmniej wykształcenie wyższe inżynieryjne lub dyplom IWT/IWE.
• Osoby posiadające dyplom IWT/IWE mogą bezpośrednio przejść do części 2 szkolenia (WI).
• Osoby posiadające dyplom IWI-S i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego jako IWI-S mogą kształcić się na IWI-C po zdaniu egzaminu teoretycznego.

OBSZARY SZKOLEŃ

SPAWANIE

PRODUKCJA

KONSTRUKCJA

INSPEKCJA

MONTAŻ

JAKOŚĆ

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

WIOSNA 2020

 

Szkolenie Język szkolenia Tydzień Ostateczny termin zapisów Start Miejsce Wyślij zgłoszenie
Podstawowy kurs dla kandydatów na edukatorów Svetsakademin w Polsce 24 2020-06-09 2020-06-16 Polska/ Internet Edukatorzy Polska

 

JESIEŃ 2020

 

Szkolenie Język szkolenia Tydzień Ostateczny termin zapisów Start Miejsce Wyślij zgłoszenie
ISO 3834 34 2020-08-21 2020-08-25 Internet ISO 3834
Konstruktor N 35 2020-08-28 2020-09-03 Internet Konstruktor
IWS 35 2020-08-24 2020-09-07 Göteborg IWS
IWI 40 2020-09-28 2020-10-12 Göteborg IWI
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 45 2020-09-22 2020-10-02 Göteborg/ Internet ML-N
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 44//45/46 2020-10-19

2020-10-28/29 CZ.1

2020-11-04/05 CZ.2

Internet ML-N
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 49 2020-11-19 2020-11-30 Stockholm/ Internet ML-N