ISO 3834 Budowa systemu kontroli jakości spawania

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Twoja firma może zarabiać więcej, a jednocześnie zwiększyć jakość swoich produktów spawanych dzięki wprowadzeniu normy ISO 3834 – Zarządzanie jakością w spawalnictwie? W takim razie to szkolenie dla Ciebie!

Zakresy tematyczne szkolenia:

Struktura normy

Wymagania stawiane tym, którzy korzystają i są certyfikowani według normy. W jaki sposób firma może obejść najgorsze luki.Szkolenie omawia elementy składania ofert, produkcji, kontroli i dokumentacji końcowej. Omówienie wymogów dodatkowych w normach EN 1090 (Konstrukcje stalowe), EN 15085 (Spawanie pojazdów szynowych i ich części) oraz NORSOK (Spawanie w konstrukcjach offshore). Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za jakość, kierowników projektu, kierowników produkcji/osoby odpowiedzialne za produkcję, osób sprzedających i kupujących elementy spawane.

Treść szkolenia:

• Czym jest ISO 3834, jakie ma części i w jaki sposób wiąże się z innymi normami jakości – 1 godzina
• Co należy brać pod uwagę podczas przeglądu ofert i przeglądu technicznego – 1 godzina
• Podwykonawcy, certyfikacja personelu spawalniczego i operatorów, osoba odpowiedzialna za spawanie – 1 godzina
• Wstępna karta danych spawania – Procedura spawania – Karta danych spawania, plan spawania – 1 godzina
• Przechowywanie i kontrola materiałów dodatkowych, Konserwacja i opis sprzętu, planowanie produkcji – 1 godzina
• Obróbka termiczna po spawaniu, kontrola przed, w trakcie i po spawaniu, odstępstwa, monitorowanie i dokumentacja końcowa – 1 godzina
• Powiązania z ISO 9001 i wskazówki przed audytem wewnętrznym – 1 godzina

CENA I ZGŁOSZENIE:

Zobacz cennik:. Zgłoszenie na szkolenie zobacz tutaj:. Cena obejmuje kawę przed południem, lunch, kawę po południu oraz segregator szkoleniowy.

OBSZARY SZKOLEŃ

SPAWANIE

PRODUKCJA

KONSTRUKCJA

INSPEKCJA

MONTAŻ

JAKOŚĆ

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

WIOSNA 2020

 

Szkolenie Język szkolenia Tydzień Ostateczny termin zapisów Start Miejsce Wyślij zgłoszenie
Podstawowy kurs dla kandydatów na edukatorów Svetsakademin w Polsce 24 2020-06-09 2020-06-16 Polska/ Internet Edukatorzy Polska

 

JESIEŃ 2020

 

Szkolenie Język szkolenia Tydzień Ostateczny termin zapisów Start Miejsce Wyślij zgłoszenie
ISO 3834 34 2020-08-21 2020-08-25 Internet ISO 3834
Konstruktor N 35 2020-08-28 2020-09-03 Internet Konstruktor
IWS 35 2020-08-24 2020-09-07 Göteborg IWS
IWI 40 2020-09-28 2020-10-12 Göteborg IWI
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 45 2020-09-22 2020-10-02 Göteborg/ Internet ML-N
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 44//45/46 2020-10-19

2020-10-28/29 CZ.1

2020-11-04/05 CZ.2

Internet ML-N
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 49 2020-11-19 2020-11-30 Stockholm/ Internet ML-N