Dyplomowany kierownik montażu ML-N

Szkolenie jest skierowane do osób, które kupują, konstruują, montują lub projektują konstrukcje stalowe. Jest to bardzo aktualne szkolenie, ponieważ norma EN 1090 stawia duże wymagania w zakresie montażu. Szkolenie spełnia wytyczne dla szkolenia TR-stål/N (przepisy techniczne dla konstrukcji stalowych), a po zakończonym szkoleniu z pozytywnym wynikiem egzaminu otrzymasz tytuł dyplomowanego kierownika montażu konstrukcji stalowych na poziomie ML-N.

Treść szkolenia

• Ogólne przepisy dotyczące konstrukcji stalowych (np. EKS)
• Wymogi wynikające z norm EN 1090-1, EN 1090-2 i EN 1090-4
• Badania nieniszczące konstrukcji stalowych
• Obróbka powierzchniowa konstrukcji stalowych
• Montaż i zakresy tolerancji
• Połączenia spawane i skręcane
• Plany spawania i montażu

 

Szkolenie jest rozłożone na 5 dni. Wieczorami uczestnicy robią zadania domowe i ćwiczenia.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu, kliknij tutaj.

CENA I ZGŁOSZENIE:

Zobacz nasz aktualny cennik. Wszystkie opłaty obejmują śniadanie, lunch, kawę, katalogi elektrod, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i świadectwo z egzaminu.

Daty i zgłoszenia:

Data rozpoczęcia znajduje się tutaj:.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o kursie i więcej informacji kontaktowych, zobacz tutaj:.
Formularz zgłoszeniowy:.

OPINIE UCZESTNIKÓW NA TEMAT SZKOLENIA

„Dziękuję za dobrze przeprowadzone szkolenie. Björn jest naprawdę dobrym nauczycielem, pedagogiem, miałem przyjemność uczestniczyć kilka razy w prowadzonych przez niego szkoleniach. Do zobaczenia na innym szkoleniu w przyszłości.” – Uczestnik w tyg. 35, 2016 r.

„Dziękuję, Björn. Byłeś w tym tygodniu świetnym nauczycielem i wyjaśniłeś wszystko w bardzo interesujący sposób. Pisze to osoba, której nie szło najlepiej w szkole i miała trudności w nauce.”
– Uczestnik w tyg. 35, 2016 r.

Po każdym przeprowadzonym szkoleniu, uczestnicy wypełniają ankietę.

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni z ocen, które wystawiają nam nasi uczestnicy. Poniżej znajdują się zebrane oceny z naszego szkolenia, które zostało przeprowadzone w lutym 2016 r. Skala ocen od 1 (Gorzej) do 6 (Doskonale).
Słupki pokazują średnią wartość ocen wystawionych przez uczestników. Do tej pory 87,5% osób, które ukończyły szkolenie, zdały pierwszy egzamin.

OBSZARY SZKOLEŃ

SPAWANIE

PRODUKCJA

KONSTRUKCJA

INSPEKCJA

MONTAŻ

JAKOŚĆ

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

WIOSNA 2020

 

Szkolenie Język szkolenia Tydzień Ostateczny termin zapisów Start Miejsce Wyślij zgłoszenie
Podstawowy kurs dla kandydatów na edukatorów Svetsakademin w Polsce 24 2020-06-09 2020-06-16 Polska/ Internet Edukatorzy Polska

 

JESIEŃ 2020

 

Szkolenie Język szkolenia Tydzień Ostateczny termin zapisów Start Miejsce Wyślij zgłoszenie
ISO 3834 34 2020-08-21 2020-08-25 Internet ISO 3834
Konstruktor N 35 2020-08-28 2020-09-03 Internet Konstruktor
IWS 35 2020-08-24 2020-09-07 Göteborg IWS
IWI 40 2020-09-28 2020-10-12 Göteborg IWI
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 45 2020-09-22 2020-10-02 Göteborg/ Internet ML-N
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 44//45/46 2020-10-19

2020-10-28/29 CZ.1

2020-11-04/05 CZ.2

Internet ML-N
Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N 49 2020-11-19 2020-11-30 Stockholm/ Internet ML-N