GDPR

– Svetsakademins behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar de personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för och vilka skyldigheter vi har mot dig. Varför behandlar vi dina personuppgifter och vad har vi för stöd för att behandla dessa?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

  • Handlägga och administrera ärenden för våra deltagare.
  • Kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler. Till exempel via mejl eller via hemsidan.
  • Kunna framställa statistik, följa upp och utvärdera vårt arbete gentemot våra kursdeltagare.
  • Kunna administrera fakturor och avgifter med anledning av våra tjänster.
  • Kunna föra register på vilka som är våra kursdeltagare och vart vi kan nå dem.
  • För att kunna administrera ditt ärende, till exempel vid anmälning av utbildning behöver vi ha tillgång till ditt skolbetyg och arbetslivserfarenhet, detta för att undersöka att du uppfyller kraven för att få gå utbildningen.

Vill du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har? Läs här.

Är du även intresserad av att läsa vilka typer av personuppgifter som vi hanterar kan du läsa detta här.